Η coopexpo φιλοξενείται στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του σταθµού ΣΥΝΤΑΓΜΑ.
ΚΑΤΟΨΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ