Η ΚΟΙΝΣΕΠ BIOCAMP δραστηριοποιείται συστηματικά με την κοινωνική οικονομία και ιδιαίτερα στους τομείς συμβουλευτικής και σχεδιασμού σύνθετων προγραμμάτων και δράσεων ικανών να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και λειτουργία οικοσυστημάτων.
Μοχλό του σχεδιασμού αποτελεί η ανάπτυξη πολιτικών για την αξιοποίηση σχολάζουσας ακίνητης περιουσίας και πόρων, από το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα ή/και την δημόσια περιουσία στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας.
Κεντρική δραστηριότητα του πιλοτικού προγράμματος που σχεδιάστηκε με επίκεντρο την έδρα της εταιρείας στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας είναι η ανάπτυξη Διεθνούς κατασκηνωτικού και συμβουλευτικού κέντρου κοινωνικής οικονομίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
«ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ BIOCAMP»
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Γιάννης Αποστολίδης, 6944680400, apostolidis_i@epi-epe.gr

Η ΚοινΣΕπ «IOTEL», δραστηριοποιείται στον τουρισμό. Υλοποιεί πρόγραμμα social franchising και επιδιώκει οριζόντια πανελλαδική δικτύωση τουριστικών κοινωνικών επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία εθνικού φορέα tour operator.
Παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων για τουριστική φιλοξενία και εναλλακτικό τουρισμό. Συνδυαστικά σχεδιάζει διαδράσεις διαπολιτισμικής συνεργασίας και ενδυνάμωσης της κοινωνικής συνοχής, για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως οι πρόσφυγες, με συμμετοχή των επισκεπτών, σε τομείς όπως η γαστρονομία και ο πολιτισμός.
Προωθεί προϊόντα ποιότητας κοινωνικών επιχειρήσεων από όλους τους κλάδους παραγωγής και μεταποίησης, αναδεικνύοντας την αξία των ποιοτικών χαρακτηριστικών και των αρχών της Κοινωνικής Οικονομίας στον τουρισμό.
ΚοινΣΕπ «ΙΟΤΕL»
Υπεύθυνος επικοινωνίας :
Φωτούλα Γκουντούνα, 6974471976, fotoulagkountouna@gmail.com

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 από μία ομάδα Μεσσηνίων με εμπειρία: στον χώρο της Αθλητικής Δημοσιογραφίας και ιδιαίτερα του κλασσικού αθλητισμού (Νίκος Τσώνης), των Καλών Τεχνών, της Επικοινωνίας και της Διαφήμισης (Μάρκος Χαρίτος), καθώς και της Γεωργίας (Γιώργος Κόκκινος εκ των ιδρυτών της Ομάδας Παραγωγών Νηλέας), θέτοντας ως κύρια πεδία δραστηριοποίησης:
1. την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση φορέων και συλλογικοτήτων σχετικά με την πολύπλευρη δυναμική του Μεσσηνιακού πολιτιστικού, περιβαλλοντικού, γεωργικού και τουριστικού αποθέματος
2. την διάσωση και την αναβίωση επαγγελμάτων που κατά παράδοση ασκούνταν στην περιοχή της Μεσσηνίας, όπως: η τέχνη του πηλού, η σηροτροφία, οι τέχνες του μεταξιού κλπ.
3. την βιώσιμη γεωργία και ιδιαίτερα την ανάδειξη και την τεκμηρίωση του ρόλου του Μεσογειακού Ελαιώνα στην περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής,
4. την προαγωγή και την αναβίωση αρχαίων και παραδοσιακών αθλητικών δραστηριοτήτων και αθλημάτων στην αυθεντική τους μορφή, ακόμη και με την χρήση αρχαίων αθλητικών σταδίων (Αρχαία Μεσσήνη),
5. συνδυαστικά όλα τα προηγούμενα με την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος που τα τελευταία χρόνια εισέρχεται δυναμικά στον οικονομικό κύκλο της περιοχής.
ΚοινΣΕΠ «ΦΙΛΟΕΡΓΟΣ»
Υπεύθυνος επικοινωνίας
Μάρκος Χαρίτος, 6953006109, charitosm@gmail.com, filoergoskse@gmail.com